Formulář na vrácení zboží ke stažení ZDE:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Těhotenská móda s.r.o., ul. Jabloňová 1429/4, Karviná - Ráj, 734 01

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

 

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

 

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Číslo dokladu o koupi: …………………………………………………………………...

 

 

Číslo objednávky : ……………………………………………………………………………

 

Kupní cena má být vrácena :

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

................................................ /........................

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

Datum

 

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.