Reklamační protokol ke stažení ZDE:

Reklamační protokol

 

Prodávající:                                                              

Těhotenská móda s.r.o.                                           

Oldřichova 247/5, Nusle,

128 00 Praha 2                                                                                               

Telefon: +420 607 708 999                                           

E-mail: tehotenskamoda@bebinka.cz

 

Kupující:        

Jméno a příjmení: ………………….  

Adresa: …………………..…………..

…………….………………...

Telefon: ……………………………

E-mail: ………………………

         

                                                                       

Adresa pro doručení:                                                                                              

Těhotenská móda s.r.o.                                  

Jabloňová 1429/4

734 01 Karviná 4

 

 

Reklamované zboží (název, typ a kód zboží):

 

 

 

Popis reklamované závady:

 

 

 

 

 Navrhovaný způsob reklamace:

a) oprava zboží

b) výměna zboží

c) vrácení peněz

d) jiný (popište)

 

 

 

Datum nákupu (datum vystavení faktury):

 

Číslo faktury:    

 

Datum uplatnění reklamace:

 

 

 

Vyplní dodavatel:

Datum přijetí reklamace:

 

Vyjádření dodavatele (technika):

 

 

  

 Datum, razítko a podpis prodejce: